KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Anılı kanun, ilgili yönetmelikler, Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararları başta olmak üzere sair mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, korunması, aktarılması, haklarınız, kişisel verilerinizle ilgili başvuru usulü ve diğer hususlar hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
 1. VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ
Unvan : PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş. Telefon : 0850 733 91 52 Adres    : Cumhuriyet Mahallesi Sisecamyolu Sk. GTÜ TEKNOPARK AR-GE 3 Blok No 12 iç Kapı 29 Gebze /KOCAELi /TURKIYE KEP        : [email protected] E-posta : [email protected]
 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
 • Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz
 
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
 • Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi ilke edindik.
 
 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz:
 • https://www.profeed.app/ adresli İnternet sitesini ziyaret,
 • Siteye üye olma,
 • Profeed uygulamasını kullanma,
 • E-posta, telefon, kısa mesaj, uygulamalar üzerinden mesajlaşma, faks ya da iletişim formları veya canlı destek fonksiyonunu kullanarak bizimle iletişim kurma,
 • Sitenin faaliyetleri kapsamındaki sözleşmelerde taraf olma,
 • üçüncü taraflar veya halka açık kaynaklar vasıtasıyla (hizmetlerin ve servislerin sağlanmasına yardım eden çeşitli üçüncü taraflardan), resmi kurumlardan, uygulamalarımızdan ve destek hizmetleri alınan iş ortaklarından, kapalı devre kayıt sistemlerinden toplanmaktadır.
yolları ile toplanabilmektedir.
 • Hangi Verilerinizi Topluyoruz? 
  Kişisel veriler, kişisel olarak sizi tanımlayan veya doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek her türlü bilgidir. PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş. ürün ve hizmetlerini kullanımınız aracılığıyla veya PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş. temsilcileriyle yaptığınız etkileşimler sırasında kişisel verilerinizi toplayabiliriz. Sizden topladığımız kişisel veri kategorileri, bizimle olan etkileşiminizin niteliğine veya kullandığınız PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş. hizmetlerine bağlıdır, bunlar aşağıdakilerinden birini ya da bir kaçını içerebilir: Kimlik ve İletişim Verileri; Adınız, soyadınız gibi kimlik üzerinde yer alan veriler, posta adresiniz, telefon numaranız, faks numaranız, e-posta veya kep adresiniz dahil olmak üzere kişisel ve/veya size ait iş iletişim bilgilerinizi toplayabiliriz. Müşteri İşlem Verileri; Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep ve şikâyet bilgisi gibi sizin hizmetlerimiz ile ilgili işlem verilerinizi toplayabiliriz. Finansal Veriler; Banka hesap numaraları ve ilgili diğer faturalama bilgileri de dahil olmak üzere ödemelerin işlenmesi ve sahteciliğin önlenmesi, iade süreçlerinde iadenin banka hesabınıza yapılabilmesi için banka hesap bilgilerinizi toplarız. Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri; Lokasyonumuzda bizi ziyaret ettiğinizde giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi verilerinizi toplayabiliriz. İşlem Güvenliği Verileri; PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş. networküne bağlanmanız durumunda IP adresi bilgileri, 5651 sayılı kanun kapsamında da internet sitesi giriş çıkış bilgileri gibi verilerinizi toplayabiliriz. Pazarlama Verileri: Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler ve web sitesinde çerezler şeklinde verilerinizi toplayabiliriz (bknz. Çerez politikası). Görsel ve İşitsel Kayıtlar; Lokasyonumuza yapacağınız ziyaretlerde görsel, müşteri memnuniyeti ve kalite standartları kapsamında da işitsel kayıtlarınızı toplayabiliriz. Sosyal Medya Verileri; Sosyal ağlarınızla PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş. sosyal medya hesapları ile etkileşim kurmanız halinde alenileştirilmiş sosyal medya verilerinizi işleyebiliriz. Yasal Süreçler ve Hukuki İşlem Verileri; Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi ifa etmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla varsa aramızda doğan hukuki işlemlere ait verilerinizi işleyebiliriz. Diğer Benzersiz Tanımlama Bilgileri; Hizmet merkezlerimiz, müşteri destek kanalları ile telefon veya posta aracılığıyla şahsen etkileşim kurduğunuzda sağladığınız bilgiler, PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş. hizmetlerinin sunumunu kolaylaştırabilmemiz ve sorularınıza yanıt verebilmemiz için tarafımıza sağladığınız ek bilgiler, sizden topladığımız diğer benzersiz tanımlama bilgilerine örnek olarak verilebilir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen veri işleme şartları paralelinde iş ilişkilerimiz kapsamında, tabi olunan yasal mevzuatlar, iş süreçlerimizin devamlılığı, sizlere ürün ve hizmetlerin sunulması ve ticari haklarınızın korunması, kullanılması, aramızda akdedilen sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek, ürün ve hizmetlerimize ait operasyonları yürütmek ve aşağıda belirtilen diğer amaçlar dahilinde verilerinizi toplamaktayız; Müşteri Desteği ve Memnuniyeti Amacı ile; Kapsamlı müşteri desteği, size sorunsuz bir müşteri deneyimi sunmak, aldığınız PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş. ürün ve hizmetlerini iyileştirmek amaçları ile verileriniz işlenmektedir. İletişimin Sağlanması ve İdari Amaçlar ile; Sizinle PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş. ürün ve hizmetleri hakkında bilgiler vermek için iletişim kurarız, bununla beraber sorularınıza veya taleplerinize yanıt vermek, ürün ve hizmet işlemlerinin tamamlanmasıyla veya sonrasındaki destek işlemleri ile ilgili iletişimler için, kanunen gerekli iletişimler gibi nedenler dolayısıyla verileriniz işlenmektedir. Ticari elektronik ileti gönderme şartı kapsamı dahilinde İlgili kanun maddesi (Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, Madde 6/2) kapsamında ticari elektronik iletiler, alıcılara kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. İlgili kanun kapsamında önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir ve sizinle iletişime geçilebilir. İşlem Desteği Verilmesi Amacı ile; Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz ile ilgili satın alımların tamamlanması, ödemelerin işlenmesi, teslimatların tamamlanması, süreç içerisinde teknik destek ve yardım amaçları ile verileriniz işlenmektedir. Güvenlik Amacı ile; Web sitelerimizin, ürünlerimizin, hizmetlerimizin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak ve güvenlik tehditlerini, sahtecilik faaliyetlerini veya bilgilerinizi tehlikeye atabilecek diğer suç veya kötü amaçlı faaliyetleri önlemek amaçları ile verilerinizi işlemekteyiz. Ayrıca lokasyonlarımızı korumak amacıyla CCTV (Kapalı Devre Kamera Sistemi) gibi ek güvenlik önlemleri de almaktayız. İş Faaliyetleri Amaçları ile; Hizmetlerin sunulması, iş araştırması ve analitiklerinin gerçekleştirilmesi, kurumsal raporlama ve yönetim, kalite güvence uygulamaları (müşteri destek hizmetlerimize gelen çağrıların analizi veya kaydedilmesi gibi) dahil olmak üzere olağan iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile verileriniz işlenmektedir. Araştırma ve Yenilik Amaçları ile; Araştırma ve geliştirme araçlarını kullanarak ve veri analizi etkinliklerini bir araya getirerek yeni ürün ve hizmetlerin iyileştirmesi ve geliştirilmesi amacı ile verileriniz işlenmektedir. Kurumsal İletişim ve Pazarlama Amaçları ile; PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş. hizmetlerinin geliştirilerek sizlere yönelik araştırma ve geliştirmeler yaparak ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılması amacı ile verileriniz işlenmektedir. Yasalara Uygunluk; Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi uygun şekilde sunmak, kendimizi, müşterilerimizi korumak ve her türlü müşteri anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak için geçerli yasalara, yönetmeliklere, mahkeme emirlerine, hükümet ve emniyet yetkililerinin taleplerine cevap vermek amaçları ile verileriniz işlenmektedir. Yukarıda belirtilen amaçlara ek olarak; Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçları dahilinde kişisel verileriniz işlenmektedir.  
 • Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, işbu metnin 3’üncü maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme amacına uygun olarak, 6698 sayılı KVKK madde 5 ve ilgili mevzuat dayanağıyla toplanmaktadır. Bize sunmuş olduğunuz tüm verileriniz, sözleşme kapsamındaki hizmetlerin kaliteli ve doğru olarak sunumu ve hizmet kalitesinin ölçülmesi ve artırılması, hizmetler hakkında bilgi verilebilmesi, duyuru ve uyarıların iletilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları, şirketimizin kamu kurumlarınca talep edilen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uygun olarak yürütülecek iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüz ve meşru menfaatimiz, sözleşmenin kurulması ve ifası, hakkın tesisi, kullanılması ve korunması amaçları ile otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece işlenebilecektir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kişisel verileriniz, PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş.’nin hizmetlerinin sunulabilmesi, önerilerinize, şikayetlerinize ve taleplerinize ilişkin olarak sizinle iletişim kurulabilmesi ve bu başvurularınızın yanıtlanabilmesi https://www.profeed.app/ adresli İnternet sitesinin ve Profeed Uygulamasının yazılım hatalarının tespiti ve hataların giderilmesi ile sitenin geliştirilmesi, istatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, hukuki süreçler ve mevzuata uyum, idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş.’nin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti amaçlarıyla işlenmektedir. https://www.profeed.app/ adresli İnternet sitesine üye girişi yapmadan ziyaret etmeniz halinde, sayaç (Google Analytics – https://analytics.google.com/) ve çerezler aracılığı ile trafik verisi, sayfa ziyaretleriniz, referans siteler, ziyaret zamanlarınız ve süreleriniz, işletim sisteminiz, kullandığınız cihaz ve tarayıcı bilgileriniz anonim olarak, ilgili kişi ile ilişkilendirilmeden, İnternet sitesinin yapısının geliştirilmesi, genel istatistiki verilerin toplanması ve olası müşteri davranışlarını inceleyebilmek amacıyla işlenebilmektedir. İnternet sitesinin üye girişi yapılmadan ziyaret, ilgili bilgilerin toplanmasına rıza gösterdiğiniz anlamına gelmektedir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER
6698 sayılı KVKK’nın 12’nci maddesine uygun olarak, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Kişisel verileriniz depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktayız. Ayrıca, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktayız. Kâğıt ortamdaki kişisel veriler dolaplarda muhafaza edilmekte olup, bu dokümanlara sadece yetkili kişiler erişebilmektedir. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, İnternet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durum derhal ilgili veri sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilir.
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE ve HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verileriniz, işbu metnin 3’üncü maddesinde belirtilen veri işleme amaçlarına uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizi gizli tutarız, kişisel verilerinizi başkalarına satmayız, kiralamayız veya onları takas etmeyiz. İzniniz olmadığı sürece, veri sunduğunuz noktalarda tanımladığımız veya hakim bir sözleşmede açıklanan şahıslar ile ilgisi olmayan şekillerde kişisel verilerinizi kullanmayız veya paylaşmayız. Toplanan kişisel verileriniz, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; Ticari faaliyetlerimizin belirli unsurlarını bizim adımıza yönetmesi veya desteklemesi için hizmet sağlayıcılar veya İş ortakları tutarız. Bu hizmet sağlayıcılar PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş. operasyonel süreçlerinin gerçekleştirilmesi, yönetim hizmetleri, müşteri desteği, bizim adımıza, ürün teslimatı, pazarlama faaliyetleri, güvenlik, lojistik, avukatlık faaliyetleri, BT hizmetleri, e-posta hizmet sağlayıcıları, veri barındırma, canlı yardım, borç tahsilatı ve PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş. web sitelerinin yönetimi veya desteklenmesi faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlayabilirler. Hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımızın sözleşmeye bağlı olarak bizden aldıkları kişisel verileri korumaları gerekir ve kişisel verileri PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş. tarafından belirtilenin dışında herhangi bir amaç için kullanmaları yasaktır. Kişisel verilerinizi, iyi niyet çerçevesinde aşağıda belirtilenler gibi bir yükümlülüğümüz olduğuna inandığımız zamanlarda da paylaşabiliriz: emniyet teşkilatlarının, düzenleyicilerin, mahkemelerin ve diğer resmi mercilerin, ulusal güvenlik veya diğer emniyet teşkilatı gereksinimlerinin karşılanması da dahil olmak üzere tam yetkili bilgi taleplerine yanıt vermek, tüm yasalara, yönetmeliklere, mahkeme celplerine veya emirlerine uymak, güvenlik tehditlerini, sahtecilik veya diğer suç veya kötü amaçlı faaliyetleri soruşturmak ve bunların önlenmesine yardımcı olmak, PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş haklarını ve mülkiyetlerini uygulamak/korumak, veya Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini temin ederiz. Çalışanlarının ve PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş mülkünde bulunan veya mülkünü kullanan üçüncü tarafların haklarını veya kişisel güvenliğini geçerli yasalarca izin verildiği ölçüde ve geçerli yasaların gerekliliklerine uygun olarak korumak. https://www.profeed.app/ adresli İnternet sitesinde Google Analytics sayacının kullanılıyor olması nedeniyle, trafik verisi, sayfa ziyaretleriniz, referans siteler, ziyaret zamanlarınız ve süreleriniz, işletim sisteminiz, kullandığınız cihaz ve tarayıcı bilgileri, Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 ABD) ile paylaşılmaktadır. https://www.profeed.app/ adresli İnternet sitesinin barındırıldığı sunucu yurt dışında yerleşik olabilir. Bu durumda site ziyaretçisinin, kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmasına rızasının bulunduğu kabul edilir. Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini temin ederiz.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KANUNLAR GEREĞİ AÇIK RIZANIZ OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİMİZ DURUMLAR
Kanunun 5. maddesi uyarınca açık rıza, Kanundaki kişisel veri işleme şartlarından biri olmakla birlikte veri işleme faaliyetine hukukilik kazandıran tek unsur değildir. Kanunda veri işleme faaliyeti için açık rıza dışında da şartlar öngörülmüştür. Buna göre iş ilişkimiz kapsamında aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde açık rıza gerekliliği aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 1. ÇOCUKLARIN VERİ GİZLİLİĞİ
PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş., hizmetleri kapsamında ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin önceden onayı olmadan veya yürürlükteki yasada izinler dışında çocuklardan veri toplamaz (yerel yasalarca belirtildiği şekilde).  
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ
  PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş.  tarafından toplanan tüm kişisel verilerin güvenliği için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede KVKK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Veri Güvenliği Rehberi gerekliliklerine, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği, ISO/IEC 27701 Gizlilik Bilgileri Yönetimi standartlarına, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği GDPR’a da uyumlu şekilde yetkisiz erişime, kötüye kullanıma, ifşaya veya değiştirilmesine karşı fiziksel, teknik, örgütsel ve yönetimsel önlemler alıyoruz.
 1. İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ
6698 sayılı KVKK madde 11 dayanağıyla herkes, VERİ SORUMLUSU’na başvurarak kendisiyle ilgili;
 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 1. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU ve CEVAP
İşbu metnin 6’ncı maddesinde belirtilen haklarınızı (KVKK madde 11) kullanmak amacıyla VERİ SORUMLUSU’na başvurabilirsiniz.
 • Başvuru Yöntemleri
Başvurunuzu VERİ SORUMLUSU’na:
 • Yazılı olarak, şahsen PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş. adresine Başvuru Formu(https://www.profeed.app/BASVURU_FORMU_KVGH) doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile ilgili merkez lokasyonumuza elden tutanak ile teslimat yapabilir.
 • 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza» ile başvuru sahibi şahsen şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta [email protected] adresine konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile başvuru yapabilir.,
 • Noter aracılığı ile PROFEED TEKNOLOJİ A.Ş. merkez adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ibaresi eklenmelidir.
iletebilirsiniz.
 • Başvuruda Gerekli Bilgiler
Başvurunuzda “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu ( https://www.profeed.app/BASVURU_FORMU_KVGH)” kullanabilirsiniz. Formu kullanmamanız halinde başvurunuzda,
 1. a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. e) Talep konusu,
hususlarının bulunması zorunludur. Başvurularınızda, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri eklemeyi unutmayınız.
 • Başvuruya Cevap
Başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacak ve talebinizin kabulü halinde gerekli işlem yapılacak olup, başvurunuzda belirttiğiniz iletişim kanalları kullanılarak cevabımız ve yapılan işleme ilişkin açıklama size iletilecektir. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulmanız veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde, VERİ SORUMLUSU’nun cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.
 1. GİZLİLİK BİLDİRİMİMİZDE DEĞİŞİKLİKLER
Gizlilik Bildirimimizi değiştirmemiz durumunda yenilenen bildirimi, güncelleştirilmiş revizyon tarihiyle birlikte burada yayınlarız. Gizlilik Bildirimimizde, gizlilik uygulamalarımızı önemli ölçüde değiştirecek önemli değişiklikler yapmamız durumunda değişiklikler geçerlilik kazanmadan önce sizi e-posta gönderme veya kurumsal web sitemizde ve/veya sosyal medya hesaplarında bir bildirim yayınlama gibi yollarla bilgilendirebiliriz.

Channels

Courier Companies